Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GAPI Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410 Warszawa, 00-682 Warszawa, sklep@table4u.pl, Telefon: 22 123 55 56) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia do pobrania.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Warunki zwrotu

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do zwrotu:

Table4u.pl - MAGAZYN
Jeżewo 24A
09-226 Zawidz

Informujemy, iż nie mamy możliwości odebrania zwracanych towarów w siedzibie spółki Gapi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Hożej 86/410. W przypadku omyłkowego zwrotu towaru na adres siedziby spółki, wszelkie koszty związane z ponowną wysyłka na adres magazynu ponosi Kupujący.

W przypadku chęci skorzystania ze zwrotu na podstawie naszej umowy z przewoźnikami, prosimy o poinformowanie nas o tym w formularzu odstąpienia. Koszt przesyłki będzie wynosił od 30zł do 360zł w zależności od wagi wszystkich paczek w przesyłce:

- Inpost:30 zł (dostępna tylko dla mebli, dla których możliwa była ta forma wysyłki przy zakupie)

- do 15kg: 109zł
- do 25kg: 129zł
- do 32kg: 149zł
- do 45kg: 185zł
- 46-60kg: 225zł
- 61-75kg: 265zł
- 76-90kg: 309zł
- 91-105kg: 339zł
- 106-120kg: 379zł
- powyżej 120kg: 445zł

Zgodnie z prawem przewozowym za zabezpieczenie towaru do transportu odpowiada nadawca. 
Mebel, który chcą Państwo zwrócić należy zabezpieczyć aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie, najlepiej w oryginalne opakowanie. Nogi czy inne elementy, które zostały zamontowane po otrzymaniu rzeczy, należy rozmontować, zabezpieczyć i umieścić w taki sposób aby nie przemieszczały się w transporcie.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W szczególności chodzi tutaj o wszystkie meble wykonane przez nas na indywidualne zamówienie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat GAPI Sp. z o.o., ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, sklep@table4u.pl, Telefon: 22 123 55 56

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Numer rachunku bankowego do zwrotu środków oraz imię i nazwisko posiadacza rachunku 

– Zamówienie kuriera po odbiór mebla: Tak, preferowana data odbioru....................../Nie (*) 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.